Østfold flyttebyrå

 • Fritidsboliger er like viktig som vanlige hus ved husokkupasjon

Fritidsboliger er like viktig som vanlige hus ved husokkupasjon

Statsadvokat med viktig presisering. 

MADRID

Statsadvokaten utstedte for over ett år siden en instruks hvor han oppfordret politiet til å ta opp kampen mot okkupanter uten at de trenger å be om en rettslig tillatelse.

I den slås det fast at fritidsboliger er like viktig som vanlige hjem.

Okkupasjons-problemet vil endelig bli behandlet direkte av statsadvokatens kontor etter at Dolores Delgado varslet at det skulle utstedes en instruks om hvordan man rettslig skal takle dette kriminelle fenomenet i hele Spania.

Formålet er å samle kriteriene for handling over hele landet og sikre at det ikke er noen forskjell fra en provins til en annen angående straffetiltakene som skal vedtas.

I denne sammenheng trekkes det frem en sak fra Balearene for et drøyt år siden hvor påtalemyndigheten ved Bartolomé Barceló ga en instruks hvor han oppfordret Guardia Civil og andre sikkerhetsstyrker til å handle direkte mot okkupantene uten å måtte be om en rettslig tillatelse på forhånd.

– Ulovlig okkupasjon av fast eiendom er et økende sosialt og juridisk problem, påpekte Barceló.

– Ettersom det ikke er noen enhetlig juridisk respons er det nødvendig å fastsette kriterier for handling som tar hensyn til alle involverte i konflikten. Og her må vi inkludere den grunnleggende retten til ukrenkelighet av hjemmet, borgernes rett til privat eiendom og retten til en anstendig bolig.

Påtalemyndigheten indikerte i sin instruks at Policia Nacional, Guardia Civil og Policia Local kunne handle direkte og umiddelbart uten rettslig tillatelse på forhånd så lenge det var mistanke om at okkupasjonen var ulovlig. Altså at de hadde myndighet til å kaste de ulovlige okkupantene og om nødvendig arrestere de.

Barceló presiserte at kun de tilfellene der hvor det var «rimelig tvil» om ulovlig okkupasjon ville det være nødvendig med en rettslig tillatelse på forhånd.

Her er noen eksempler som blir nevnt:

Om den som får okkupert boligen sin tilfeldigvis er fraværende fordi vedkommende er ute å reiser eller innlagt på sykehus eller bare er fraværende av lignende grunn, skal sikkerhetsstyrken agere umiddelbart, kaste ut okkupantene og arrestere de om nødvendig.

Der hvor boligen som blir okkupert er en fritidsbolig, presiserte den baleariske påtalemyndigheten at fritidsboligen «har samme juridiske beskyttelse som den vanlige boligen», slik at sikkerhetsstyrkene skal håndtere dette på samme måte.

Har okkupantene tatt seg til rette i bygninger som er åpne for publikum, skal det håndteres på samme vis.

Denne saken handler om

KommentarerPå forsiden akkurat nå

Grei start for mandagsmarkedet

Til tross for pandemi, svikt av turister og et Spania som er merket illrødt, har det vært godt besøk for det nystartede mandagmarkedet på restaurante Los Angeles i urbanisasjonen Los Angeles i Torrevieja.

Bolig

Helse og forbruker

 • Tips, ris eller ros?

  Telefonnummer (+34) 966 708 140
  Epost: red@vikingposten.no
  Kontorer: Torrevieja og Alfaz del Pi

 • Redaksjon

  Redaktør Terje Aspdahl, (+34) 630 971 455

 • Annonser

  Ta kontakt med markedsansvarlig Jeanette Pettersson for annonsetilbud på nett eller i avis:
  (+34) 667 640 552
  Epost: jeanette@vikingposten.no