Østfold flyttebyrå

 • Trygdemottakere trenger ikke søke NAV før de reiser til Spania

Trygdemottakere trenger ikke søke NAV før de reiser til Spania

Innrømmer feil praksis.

COSTA BLANCA/OSLO

Her er et utrdag fra pressemeldingen som NAV la ut etter at det ble kjent at en rekke trygdemottakere er feilaktig fengslet for svindel:

Personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger må ikke lenger søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land ved midlertidige opphold. Praksisendringen kommer etter at NAV har gjort en ny juridisk vurdering av hvordan EØS sin trygdeforordning fra 2012 skal tolkes.

NAV har nå varslet Arbeids- og sosialdepartementet og Riksadvokaten om at NAV og domstolene sin forståelse og praktisering av regelverket har vært feil.

Alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger og mistet retten til disse kun fordi de har oppholdt seg i EU/EØS-land kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap.

De som har mistet retten etter andre vilkår i folketrygdloven, som for eksempel krav til helse- eller arbeidsrettet aktivitet og oppfølging, vil ikke ha krav på kompensasjon på grunn av praksisendringen.

– Jeg beklager til de som er berørt av saken og kan forsikre alle om at vi tar dette på største alvor. Vi setter inn betydelig ressurser på å behandle sakene til de berørte som har mistet retten til ytelser, som har måttet tilbakebetale ytelser og de som har blitt anmeldt. Dette arbeidet prioriteres høyt. Vi skal rette opp i de sakene der vi har gjort feil, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

NAV har endret praksisen for fremtidige saker og vil nå også gå igjennom alle saker på områdene - helt tilbake til de EU/EØS-reglene kom i 2012.

Dette er et omfattende arbeid. De som har krav på ytelser eller kompensasjon, vil få melding fra NAV. NAV oppfordrer samtidig personer som mener de er berørt av saken om å kontakte NAVs kontaktsenter, som vil sende informasjonen videre til NAVs innsatsgruppe.

Denne saken handler om

KommentarerPå forsiden akkurat nå

Reise

Bolig

Helse og forbruker

 • Tips, ris eller ros?

  Telefonnummer (+34) 966 708 140
  Epost: red@vikingposten.no
  Kontorer: Torrevieja og Alfaz del Pi

 • Redaksjon

  Redaktør Terje Aspdahl, (+34) 630 971 455

 • Annonser

  Ta kontakt med markedsansvarlig Jeanette Pettersson for annonsetilbud på nett eller i avis:
  (+34) 667 640 552
  Epost: jeanette@vikingposten.no